Algemene voorwaarden

Brand Oil en amiGo zijn onderdeel van Inter Oil B.V. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor alle tankpashouders van Inter Oil B.V.

1             De verstrekte tankpas blijft ons eigendom en dient op eerste verzoek te worden ingeleverd.

2             U bent aansprakelijk voor betaling van alle via de tankpas gedane aankopen, ook indien de aankopen gedaan zijn nadat uw tankpas is gestolen of zoekgeraakt.

3             Wij behouden ons het recht voor een tankpas te blokkeren. Dit vindt bijvoorbeeld plaats indien betaling achterwege blijft of een automatische afschrijving van uw bankrekening wordt teruggeboekt. Eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten voortvloeiend uit het incasseren van onze vordering(en) komen voor uw rekening.

4             Bij verlies of diefstal van de tankpas zal deze worden geblokkeerd 24 uur nadat de melding van diefstal of verlies –onder opgave van het pasnummer- het hoofdkantoor heeft bereikt. Vanaf de blokkering eindigt uw aansprakelijkheid voor de betaling van de via de tankpas gedane aankopen.

5             Adresveranderingen of andere voor het gebruik van de pas van belang zijnde wijzigingen dienen direct aan het station van pasuitgifte of aan Inter Oil B.V. vermeld te worden.

6             Bij het aanvragen van een tankpas is iedereen verplicht zich te legitimeren. Tevens dient een kopie van een recent bankafschrift en een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden ingeleverd. Bedrijven die tankpassen aanvragen dienen bij deze aanvraag tevens kopie uitreksel (niet ouder dan 3 maanden) Kamer van Koophandel bij te voegen.

7             Al onze offertes en leveringen geschieden volgens onze verkoopvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zutphen. Deze verkoopvoorwaarden zijn op eerste aanvraag bij ons verkrijgbaar.

8             Inter Oil B.V. is gerechtigd, indien marktomstandigheden hiertoe aanleiding geven, om de afgesproken voorwaarden behorende bij de tankpas in te trekken.

9             De door u verstrekte gegevens en de gegevens die door ons worden verkregen als u van de kaart gebruik maakt, kunnen door Inter Oil B.V. worden gebruikt om u vrijblijvende informatie toe te sturen over onze producten, diensten en speciale acties.

 

Interesse?

Vul hieronder jouw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op voor de aanvraag van jouw zakelijke tankpas.

    • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.